Sociale voorzieningen gaan digitaal

1 February 2023

In: Nieuws
Comments: 0

De overstap van object- naar subjectsubsidie maakt het mogelijk de subsidie te bieden aan de meest kwetsbare groepen. Het project is gelanceerd door president Chandrikapersad Santokhi op 31 januari 2023 op het parkeerterrein van het ministerie van Sociale Zaken en Volkshuisvesting (SoZaVo).

Het is een mijlpaal en de eerste stap richting volledige giralisering van de sociale voorzieningen. Dit betreft de transitie van object naar subjectsubsidie waarbij kwetsbare huishoudens digitaal een koopkrachtversterking zullen ontvangen van SRD 1.800. De regering gaat van start met het uitkeren van een additionele koopkrachtversterking, te weten het Social Beneficiary Program of Sociaal Programma. Er wordt van het MoniKarta systeem van de Surinaamse Postspaarbank (SPSB) gebruik gemaakt zodat de betalingen giraal worden gedaan.

Het is de bedoeling dat men in de toekomst zo efficiënt en effectief de gelden ontvangt waarop ze recht hebben. De mensen hoeven niet meer te wachten om de middelen elk kwartaal te ontvangen, vooral in het binnenland. “Als onderdeel van dit programma, is het transformatieproces, van betalingen van “kas naar giraal” ingezet”, zegt President Santokhi. Hij is van mening dat met minder contant geld de koers niet negatief beïnvloed wordt.

De koopkrachtversterking van SRD 1.800 is apart van de reguliere uitkeringen die de zwakke huishoudens al ontvangen. Het digitaal systeem zorgt ook ervoor dat er kan worden afgebakend als de kaart wordt gebruikt voor verspilling en gokspel.