SOGK ontvangt donatie van LVV

16 October 2019

In: Nieuws
Comments: 0

Woensdag 16 oktober 2019 – Het ministerie van Landbouw, Veeteelt en Visserij (LVV), heeft een landbouwpakket overhandigd aan de Stichting Ontspanningsoord voor Gehandicapte Kinderen (SOGK). De overhandiging is gedaan door LVV-minister Rabin Parmessar. Dit ter versterking van hun landbouwactiviteiten die zij reeds ontplooien. Dit project is een van de activiteiten georganiseerd door het ministerie van LVV in het kader van de Dag der Agrariërs en Wereld Voedsel dag, welke plaatsvond op maandag 14 oktober op het terrein van de Stichting.

“We hebben speciaal gekozen voor de brede bong, omdat er hiermee tal van producten kunnen worden gemaakt, van kroketjes tot salades en chips. In de 2e wereldoorlog was dit een zeer voorname bron van voeding geweest”, zei minister Rabin Parmessar aan de aanwezigen.

De donatie bestond uit onder andere diverse groenten- en fruitzaden, zaaibakjes en meststoffen. Verder zal de stichting technische ondersteuning krijgen van het ministerie van LVV, zodat zij verder begeleid kunnen worden bij het ontplooien van hun landbouwactiviteiten. De begeleiding zal ter hand worden genomen door Prem Binda van Stichting TerSuriname, een landbouw adviserende instelling met wie het ministerie een zeer lange en goede relatie heeft opgebouwd. Minister Rabin Parmessar heeft reeds aangegeven dat behalve het beleid met betrekking

tot voedselzekerheid, ook voedselveiligheid van enorm belang is voor het ministerie. Daarom is hij voorstander dat mensen zelf planten en zichzelf kunnen voorzien van groenten en fruit. “Ik wil terug naar de tijd waar de meesten een eigen tuin hadden en zelf konden voorzien in hun groente en fruit behoefte. Ze weten dan wat ze hebben gepland en dus zullen eten” gaf minister Parmessar aan.

Directrice van SOGK, Mary-ann Cameron gaf aan zeer verheugd te zijn met de keuze van het ministerie van LVV om hun instelling uit te kiezen om deze donatie te doen. “We zijn u heel dankbaar voor deze donatie en u mag ervan verzekerd zijn dat we er goed gebruik van zullen maken. Ik zal u weer uitnodigen als de bomen vruchten hebben gegeven, zodat we samen ervan kunnen genieten”, zei directrice Cameron overtuigend.

Hierna werd over gegaan tot het planten van de 3 brede bongs door de ministers samen met pupillen van het SOGK, begeleid door landbouwvoorlichters van het ministerie van LVV. Minister Parmessar, minister Elias en de vertegenwoordiger van minister Ferrier spraken na het planten de hoop uit dat dit initiatief verder zal worden uitgebreid.

“Ik zie genoeg vruchtbare grond om ons heen. Als man afkomstig uit Nickerie krijg ik de neiging te gaan planten. Laten we afspreken dat ik niet alleen bij het dragen van de 1ste vruchten weer een bezoek breng, nee ik kom ook tussendoor om te zien hoe het gaat”, zei minister Parmessar aan de aanwezigen, in het bijzonder aan de SOGK-pupillen. Directeur Cameron bedankte de aanwezigen en informeel werd nog na gesproken over de dag.

-Ministerie van Landbouw, Veeteelt en Visserij / NII-