SoZaVo en Unicef lanceren Mental health project

25 August 2021

In: Nieuws
Comments: 0

Woensdag 25 augustus 2021- Minister Uraiqit Ramsaran van Sociale Zaken en Volkshuisvesting is zich ervan bewust dat tijdens de huidige pandemie, de mentale gezondheid belangrijk is. In dat kader heeft het ministerie   op 24 augustus jl. bij VOJ Atjoni, in het district Sipaliwini een soft launch gedaan van het Mental Health/wash project in samenwerking met de UNICEF.

De SoZaVo minister geeft aan, dat bewustwording een grote rol speelt bij het kinderbeschermingsbeleid. Hij vindt het daarom belangrijk dat de kinderen de nodige begeleiding krijgen. “Niet alle jongeren hebben het even goed, vandaar het ministerie druk bezig is om ook op dit vlak beleid uit te voeren”.

Naast de minister was ook aanwezig, firstlady Melissa Santokhi- Seenacherry, vertegenwoordiger van het UNICEF, Ismeralda Neede en vertegenwoordigers van het traditioneel gezag.

De firstlady, gaf tijdens haar speech aan, dat alle kinderen gelijke kansen moeten krijgen. Dit is een streven van regering Santokhi-Brunswijk. Firstlady Melissa geeft verder aan, dat de geestelijke gezondheid niet te onderschatten is.

Volgens Unicef-vertegenwoordiger Neede, spreken de cijfers voor zich, wanneer het aankomt op de mentale gezondheid van kinderen. Uit onderzoek is gebleken dat ruim 86% kinderen nog steeds enige vorm van mishandeling ervaren.

Minister Ramsaran bedankte het Bureau Rechten van het Kind en de UNICEF voor de inspanningen voor het lanceren van dit project.

-STVS Website-