Spuikleppen Afobakadam worden gefaseerd gesloten

25 June 2022

In: Nieuws
Comments: 0

Zaterdag 25 juni 2022- De spuikleppen van de Afobakadam zullen vanaf het komend weekend gefaseerd gesloten worden. Staatsolie Power Company Suriname zal in de eerste fase overgaan naar de «safe spill», wat betekent dat de spuikleppen een opening van slechts 10% zullen hebben.

De verwachting is dat de stroomafwaarts gelegen gebieden hierdoor weer droog zullen komen te staan. Het waterniveau in het stuwmeer ligt nu op een zodanig niveau dat het de benodigde berging, voor een eventuele bovengemiddelde regenval in de maanden juli en augustus, verschaft. Op basis hiervan, heeft SPCS besloten om van start te gaan met het gefaseerd sluiten van de spuikleppen.

Afhankelijk van de regenval in de komende periode, zullen de spuikleppen weer worden geopend op 20% of compleet worden gesloten. Vooralsnog wordt het compleet sluiten van de spuikleppen als de meest waarschijnlijke prognose aangemerkt.
SPCS heeft in april, door de extreme regenval in maart 2022, de spuipoorten verder moeten openen boven het zogenoemde “safe spill” niveau.

Het gevolg was dat laaggelegen gebieden langs de oever van de Surinamerivier stroomafwaarts van de Afobakadam onder water zijn gelopen. SPCS heeft meegeleefd met de bewoners van die gebieden en heeft via het Nationaal Coördinatie Centrum voor Rampenbeheersing (NCCR) ingespeeld op noodvoorzieningen, waaronder schoon drinkwater en het installeren van faciliteiten om onder andere het onderwijs voort te kunnen zetten.