Staatsbesluit of wetswijziging?

17 November 2022

In: Nieuws
Comments: 0

Op dinsdag 15 november is er in De Nationale Assemblee (DNA) een discussie losgebarst over het opnemen van regelgeving in staatsbesluiten. Dit gebeurde tijdens de behandeling van de ontwerpwetten Casinowezen, Toezicht & Controle Kansspelen en de Loterijwet. Zowel coalitie- als oppositieleden waren de mening toegedaan, dat de minimale voorwaarden in de wet opgenomen dienen te worden en niet per staatsbesluit.

NPS-fractie lid, Patricia Etnel, wees minister Kenneth Amoksi van Justitie en Politie (JusPol), op zijn vaagheid bij het beantwoorden van de vraagstukken. Zij vroeg om duidelijkheid met betrekking tot de regulerende maatregelen die doorgevoerd zullen worden. Parlementsvoorzitter Marinus Bee deelde, na een korte schorsing van de vergadering, mee dat er in huishoudelijk verband verder moet worden gewerkt aan de wet. De openbare vergadering is tot nader order verdaagd.