On: 16 March 2019
In: Nieuws
Comments: 0

Zaterdag 16 maart 2019 – Staatsolie Maatschappij Suriname N.V. en de Kustwacht van Suriname hebben op 15 maart een samenwerkingsovereenkomst ondertekend. De samenwerking zal resulteren in het optimaliseren van de veiligheid in Surinaamse wateren.

De aanleiding hiertoe is het Nearshore Drilling Project (NSD), waarbij vanaf 2 april 2019 acht exploratieputten geboord zullen worden voor de Surinaamse kust. Er is een calamiteitenplan voor het project opgesteld om afdoende in te kunnen spelen bij eventuele noodsituaties. De kustwacht heeft een cruciale rol in het calamiteitenplan.

Met het contract geven partijen invulling aan een intentieverklaring die op 20 september 2018 is ondertekend. Door de capaciteitsversterking van de Kustwacht is Suriname nog beter voorbereid om op te treden bij eventuele noodsituaties op zee.

-Bron: Staatsolie Corporate Communication-