Staatsolie motiveert leerkrachten scholen Tout Lui Faut en omgeving

22 October 2019

In: Nieuws
Comments: 0

Dinsdag 22 oktober 2019 – Staatsolie Maatschappij Suriname N.V. heeft een motivatiedag georganiseerd voor de leerkrachten van negen scholen in Tout Lui Faut en omgeving. Het doel van deze activiteit was om de onderwijzers te waarderen voor hun bijzondere bijdrage in de ontwikkeling van de kinderen.

Op zaterdag 19 oktober hebben 130 leerkrachten deelgenomen aan de motivatiedag waarbij zij handvaten kregen aangereikt voor zowel hun eigen ontwikkeling als die van hun leerlingen. De deelnemers hebben zich in een slotverklaring uitgesproken over de manier waarop zij zich verder zullen inzetten om samen met de kinderen te werken aan een betere leeromgeving. Het ging om onderwijzers van OS Dijkveld, OS II Livorno, SO Livorno, Sewbaranschool, Sweetschool, Mulo Botromankiweg, Shri Ramschool en Shri Lakshmischool.

Staatsolie vindt het belangrijk om vanuit zijn maatschappelijke verantwoordelijkheid een goede relatie te hebben met belanghebbenden en duurzaam te investeren in de ontwikkeling van zijn omgeving. Daarom worden er structureel activiteiten uitgevoerd die de levenskwaliteit van de omliggende gemeenschappen moeten helpen verbeteren. In dit licht is de motivatiedag voor de leerkrachten van de scholen in de omgeving waar de raffinaderij van Staatsolie staat, georganiseerd.

-NII-