Start opendag SAMAP-Matching Grant op LVV-complex

7 October 2019

In: Nieuws
Comments: 0

Maandag 07 oktober 2019 – Het Suriname Agriculture Market Access Project (SAMAP) heeft haar opendag activiteiten gestart voor de Matching Grant op het complex van het ministerie van Landbouw, Veeteelt en Visserij (LVV) in het SAIS-gebouw. Geïnteresseerden zijn vanaf 4 oktober welkom voor informatie over de Grant en de begeleiding voor het indienen van een aanvraag. Het SAMAP-team staat tussen 9 en 12 uur klaar voor het verstrekken van informatie. Sinds 30 september kunnen landbouwers, verwerkers en agribedrijven een aanvraag indienen om in aanmerking te komen voor een Grant.

De SAMAP-Grant is concurrerend, eerlijk en transparant. Degenen die aan alle gestelde voorwaarden voldoen en de beste proposals indienen, komen in aanmerking voor de grants. Er zijn twee soorten grants: een grant tot een maximaal bedrag van USD 5.000 en een grant met een maximaal bedrag van USD 300.000.

De criteria voor de kleine grant zijn:

· Areaal: minimaal 0,5 ha

· Eigen inzet 30% van de begroting

· Ondernemers met een ondernemingsgrootte van 1 tot 10 werknemers

· Landbouwers: Registratie en goedkeuring (certificering) bij de ressortkantoren van het ministerie van LVV

· Aanvrager moet actief zijn in agro-productie en betrokken zijn bij één of meer segmenten van de waardeketens die geselecteerd zijn door SAMAP

De criteria voor de grote grant zijn:

· Areaal: groter dan 5 ha

· Eigen inzet 50% van de begroting

· Minimaal 10% van de bijdrage van de begunstigde is verplicht financieel(geld) te zijn

· Landbouwers groep/organisatie: Een registratiebewijs waarin de juridische status/juridische capaciteit van de organisatie wordt bevestigd.

· Groepsaanvragen: coöperaties, landbouw- of producentenverenigingen, plattelandsondernemingen.

Na de afsluiting van deze eerste indieningsperiode op 31 oktober 2019, zal een commissie alle ingediende stukken evalueren en daaruit de selectie maken, wie in aanmerking komt voor de grant.

LVV-minister Rabin Parmessar gelooft dat de stakeholders massaal gebruik zullen maken van deze gelegenheid. ‘Dit is een kans voor de landbouwers en verwerkers om zich verder te ontplooien in hun ondernemerschap’. De opendagen en

informatiesessies over de Machting Grant zullen gedurende de maand oktober plaatsvinden in verschillende districten.

-NII-