Steeds meer mensen met psychische aandoeningen en de ggz staat al onder druk

5 December 2022

Comments: 0

Steeds meer volwassen Nederlanders hebben een psychische aandoening. Zeker een kwart van de 18- tot 75-jarigen had in het afgelopen jaar een psychische stoornis. Dat zijn zo’n 3,3 miljoen mensen. Ook komen meer aandoeningen voor onder alleenstaanden, werklozen, arbeidsongeschikte personen en mensen met een lager inkomen. “Maar die zal het ook niet beter hebben gemaakt”, zegt Ruth Peetoom, voorzitter van de Nederlandse geestelijke gezondheidszorgbranche (ggz). Zo blijkt uit studies dat de pandemie invloed had op de mentale gezondheid, maar niet op de klinische diagnose van psychische aandoeningen.

Die mensen voldeden daadwerkelijk aan de criteria voor een diagnose. De toename van het aantal mensen met een psychische stoornis is een groot probleem, want de geestelijke gezondheidszorgbranche (ggz) staat onder hoge druk. Er is een “gigantisch personeelstekort” en er zijn lange wachtlijsten voor mensen met bepaalde aandoeningen, legt Peetoom uit. Peetom pleit voor een betere bundeling van alle afspraken die zijn gemaakt met de regering. Meer dan de helft van de mensen die op een wachtlijst voor de geestelijke gezondheidszorgbranche (ggz) staan, wacht langer dan de afgesproken norm van veertien weken.

“Als de zorg niet op tijd komt, kan het zijn dat het erger wordt”, zegt Peetoom. Daarom is het belangrijk dat mensen die hulp nodig hebben direct op de juiste wachtlijsten terechtkomen. “Mensen die op de wachtlijst staan, krijgen bijvoorbeeld hulp van ervaringsdeskundigen”. “Maar dat is lastig, want de financiële situatie binnen de ggz is niet goed”, vertelt Peetoom.

De Nederlandse geestelijke gezondheidszorgbranche (ggz) is blij met het nieuwe Integraal Zorgakkoord, maar teleurgesteld dat ook dit akkoord inhoudelijk niet verbonden is aan andere afspraken over de geestelijke gezondheidszorgbranche (ggz). Dat is ook niet het geval bij andere programma’s zoals het Gezond en Actief Leven Akkoord. Daarin zijn afspraken gemaakt over onder meer een rookvrije generatie, het verminderen van alcoholgebruik en het aantal mensen met overgewicht. Daarnaast moet het kabinet de ggz niet alleen vanuit economisch oogpunt bekijken.

Het gaat om de mentale gezondheid van heel veel mensen, benadrukt Peetoom. “Toenemende maatschappelijke zorgen en prestatiedruk spelen ook een rol in de toename van het aantal mensen met psychische diagnoses”, zegt epidemioloog Annemarie Luik. Toch is Peetoom voorzichtig positief. “Meer mensen melden zich als er iets speelt”. Het kabinet moet de geestelijke gezondheidszorgbranche (ggz) verbeteren, maar als samenleving moeten we ook leren omgaan met al deze problemen, vindt Peetoom.

-nu.nl-