Steeds meer zwerfafval in Waddenzee, mogelijk door toename toerisme

19 April 2022

In: Nieuws
Comments: 0

Dinsdag 19 april 2022 – De hoeveelheid zwerfafval in de Waddenzee is sinds 2018 toegenomen. Het gaat vooral om plastic, paraffine en keramiek, melden Rijkswaterstaat en het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit dinsdag. Er is vooralsnog geen goede verklaring voor de stijging van de hoeveelheid afval. Mogelijk komt het door de toename van het aantal toeristen.

Rijkswaterstaat en de Waddenunit van het ministerie meten sinds 2018 jaarlijks hoeveel afval er in de Waddenzee zwerft.

Beide organisaties onderzoeken daarvoor de hoeveelheid afval bij drie wadplaten: Steenplaat bij de kust van Vlieland, Griend bij Terschelling en Zuiderduintjes bij Rottumeroog.

Op Griend bleek de stijging van de hoeveelheid zwerfafval het grootst. Daar werd veel plastic van snoep- en chipszakken gevonden, en naast pluis van nylon visserstouwen ook opvallend veel resten van heliumballonnen, die kennelijk gebruikt zijn bij feestjes, aldus Rijkswaterstaat.

Veel Nederlanders op vakantie in eigen land

Langs Griend loopt de vaarroute naar de haven van Harlingen, die ook veel door de recreatievaart wordt gebruikt. Door de coronacrisis bleven veel vakantievierders in eigen land. Het zou kunnen dat de toename van zwerfafval in de Waddenzee te maken heeft met de toename van het toerisme, zegt Rijkswaterstaat.

De Waddeneilanden meldden eerder al meer schade in de duinen door motorcrossers en mountainbikers.

Ook veel brokken paraffine van olieraffinaderijen

Naast plastic afval zijn veel brokken paraffine gevonden. Dat is een restproduct van olieraffinage. De brokken komen vrij als schepen hun ruim schoonspoelen en leegmaken. Er wordt volgens Rijkswaterstaat gewerkt aan afgiftepunten voor paraffine in havens.

Het afvalonderzoek in de Waddenzee wordt de komende jaren herhaald. De onderzoekers willen vooral weten waar het afval vandaan komt, zodat er maatregelen genomen kunnen worden om rommel in de Waddenzee tegen te gaan.

-nu.nl-