Steven Mac Andrew nieuwe minister van Arbeid en Kuldipsingh gaat naar EZ

19 April 2022

In: Nieuws
Comments: 0

Dinsdag 19 april 2022- Steven Mac Andrew wordt de nieuwe minister van Arbeid Werkgelegenheid en Jeugdzaken (AW en J). Hij zal overnemen van minister Rishma Kuldipsingh, die de scepter zal zwaaien op het ministerie van Economische Zaken, Ondernemerschap en Technologische Innovatie (EZOTI).
President Chandrikapersad Santokhi heeft deze beschikbaarstelling aanvaard nadat Saskia Waalden haar portefeuille ter beschikking had gesteld. De gewezen minister van EZOTI zal anders worden ingezet. Aangezien Kuldipsingh reeds is beëdigd als minister en nu al waarneemt op EZOTI zal worden volstaan met het tekenen van het protocol van overdracht.
Op woensdag 20 april vindt de beëdiging van Mac Andrew plaats op het presidentieel paleis, waarna het protocol van overdacht getekend zal worden op het ministerie van AW en J. Met deze handelingen is op dit moment voldaan aan de noodzaak om, op basis van de behoeften en uitdagingen van dit tijdperk, leiding te geven aan de diverse instituten van ons land.

De regering wijst erop dat evaluatie een constant proces is waarbij verdere veranderingen zullen worden gepleegd, wanneer en waar nodig. De evaluatiegesprekken met de ministers, laten zien dat er onvoldoende uitvoeringscapaciteit is op bepaalde ministeries. Waar nodig zullen deze ministers individuen moeten identificeren in het kader van capaciteitsversterking. De structuur die hierbij zal worden gevolgd staat dan ook rechtstreeks onder zijn leiding.

In deze nieuwe structuur volgt dan een taskforce, gestuurd door een projectleider. Dit alles zal erin moeten resulteren dat deze projecten nog dit jaar van start gaan. Alle beschikbare deskundigheid zal worden aangesproken. Alle structuren zullen worden aangepakt, ongeacht de politieke partij die daar de leiding heeft aangewezen.