Stichting A Marron KOMPAS keurt naamsverandering Afobakaweg resoluut af

27 August 2021

Comments: 0

VRIJDAG 27 AUGUSTUS 2021- De Stichting A Marron KOMPAS heeft met grote verbazing en bezorgdheid kennisgenomen van de inhoud van het schrijven van de Stichting Kela Kie Poedja, d.d. 9 november 2020, aan minister Bronto Somohardjo van Binnenlandse Zaken, waarbij gevraagd wordt om de naam van de Afobakaweg te veranderen in Ir. Rajkoemar Hendrik Ramdinweg. De Stichting A Marron KOMPAS is faliekant tegen deze naamswijziging en zal samen met alle gelijkgerichte organisaties en personen blijven strijden/protesteren om te voorkomen dat deze naamsverandering wordt doorgevoerd. De Tribale gemeenschappen zien dit verzoek als een klap in het gezicht van de Saamakagemeenschap die immaterieel al eeuwen is verbonden met de naam ‘Afobaka’.

De stichting vraagt aan elke persoon/organisatie om respect te tonen voor de geschiedenis, cultuur en tradities van elk etnische groep gezien de multi-etnische samenleving waarin wij leven. De Stichting Kela Kie Poedja had eerst onderzoek moeten doen naar de naamgeving Afobakaweg vóórdat zij een voorstel tot naamswijziging had gedaan. Vooronderzoek is een uiting van respect aan en acceptatie van elkaars geschiedenis, cultuur en tradities. Wanneer de voorzitter van de Stichting Kela Kie Poedja, dhr. P. Ramdin, in de media aangeeft dat alle opmerkingen hem koud laten, dan geeft dat aan dat hij totaal geen respect heeft voor het gevoel van zijn medemens. De Stichting A Marron KOMPAS keurt deze houding van dhr. Ramdin ten zeerste af en ziet hem duidelijk als een eerzuchtig persoon die uit is op familieverheffing, ongeacht de ‘vernietiging’ van een stukje Tribale immaterieel erfgoed dat is ingezet. De term ‘Afobaka’ dateert volgens de Tribale geschiedenis uit de periode van Z.E. wijlen Gaanman Abini der Saamaka (1762-1767). Deze Gaanman had een kamp opgezet in het gebied. Toen de koloniale overheid hem vroeg wat hij in het gebied deed gaf hij in het Saramaccaans aan ‘mi nango a mi afo baka’, wat vrij vertaalt betekent “ik ga terug naar mijn overgrootmoeder/overgrootvader/voorouders”.

Gezien de vele emotionele reacties uit de Tribale gemeenschappen in het algemeen, maar de Saamaka gemeenschap in het bijzonder, vraagt de Stichting A Marron KOMPAS de regering om het verzoek van de Stichting Kela Kie Poedja terstond af te wijzen. De regering wordt gevraagd om zo snel als mogelijk haar standpunt in deze case bekent te maken aan de samenleving, zodat de rust kan terugkeren binnen de Tribale gemeenschappen. Het is duidelijk te merken via social media dat er rassenhaat wordt aangewakkerd tussen Tribalen en Hindoestanen, wat niet bevorderlijk is voor natievorming. De Stichting A Marron KOMPAS keurt elk vorm van rassenhaat daarom resoluut af in onze multi-etnische samenleving en vraagt daarom aan elk rechtgeaarde Surinamer om respect op te brengen voor elkaars geschiedenis, cultuur en tradities. Het eren van Surinamers met een goede staat van dienst mag nooit leiden tot (verbaal) etnisch geweld.

-De Stichting A Marron KOMPAS-