Stichting wil stand van zaken over strafrechtelijk onderzoek GBB minister

30 October 2022

In: Nieuws
Comments: 0

De Stichting Huis voor Democratie en Rechtsstaat heeft op 11 oktober waarnemend procureur-generaal (pg) Garcia Paragsingh per brief gevraagd naar de status van het strafrechtelijk onderzoek met betrekking tot de aangifte tegen minister Dinotha Vorswijk van Grond- en Bosbeheer (GBB). Het is niet duidelijk of de beschikkingen ingetrokken zijn dan wel de rechtswerking daarvan is opgeschort. “Wat het ook moge zijn, de stichting wil de autoriteiten erop attenderen dat het ongedaan maken van de door de minister uitgegeven beschikkingen, de strafwaardigheid van de gedragingen van de minister niet wegneemt.

De strafwaardigheid van een gedraging kan nimmer vervallen door herstel van een bestreden situatie. De stichting waakt ervoor dat de zaak niet in de doofpot belandt.” Na de gedane aangifte is advocaat Gail Sitaram, die namens de stichting optreedt, reeds gehoord in deze zaak. Inmiddels zijn wij bijkans vier maanden verder.