Stuurgroep Communicatie Covid-19 gaat over in taskforce vaccinatie & planning

14 March 2022

In: Nieuws
Comments: 0

Bron foto: Min. van Volksgezondheid

Maandag 14 maart 2022- Voor ondersteuning van het Ministerie van Volksgezondheid is de Stuur groep Covid-19 vanaf augustus 2021  aangesteld. De stuurgroep bestaat uit de leden: Soenita Nannan Panday – Gopisingh (Medisch Directeur s’Lands hospitaal),  Rakesh Gajadhar Sukul (Ministerie van Volksgezondheid),  Marc Sprenger (adviseur Kabinet van de President), Javier Asin (NCT-coördinator), en Angela van der Kooye (communicatiestrateeg). Gezien de dalende Covid-19 cijfers zal de stuurgroep haar kerntaken aanpassen.

Het ministerie van Volksgezondheid is de stuurgroep dankbaar voor hun bijdrage die zij, de afgelopen periode tijdens deze Covid-19-pandemie, hebben geleverd. Suriname is op 13 maart 2020 getroffen door Covid-19. Vanaf het begin is er gewerkt met massacommunicatie om de burgers van informatie te voorzien met betrekking tot het coronavirus.

Informatieverstrekking op diverse niveaus was noodzakelijk om het toedienen van vaccins op gang te krijgen. Su4Su en diverse actoren hebben er alles aan gedaan om  elke burger te bereiken, zodat de juiste keus kon worden gemaakt voor een vaccin. De stuurgroep communicatie heeft dit proces gecontinueerd. De strategische visie van het ministerie van Volksgezondheid uitgewerkt en deze geïmplementeerd met behulp van diverse actoren uit de samenleving.

De uiteindelijke rol van de stuurgroep was het verstrekken van de juiste informatie en het  tegengaan van fake news. De minister van Volksgezondheid Amar Ramadhin heeft in een speciaal overleg, ten aanzien van de stuurgroep communicatie, zijn blijk van waardering uitgesproken.

De samenwerking met het ministerie en de stuurgroep communicatie wordt voortgezet. De Stuurgroep Covid-Communicatie gaat over in de taskforce Vaccinatie & Planning, dit op het gebied van kinderen, Covid-19 en overige vaccinaties. Naast de bewustwording van vaccineren, wordt ook een gezonde  leefstijl bij de verschillende doelgroepen opgenomen.