Succesvolle tweede Drive Thru vaccinatie VHP

10 August 2021

In: Nieuws
Comments: 0

Dinsdag 10 augustus 2021- De VHP heeft op maandag 9 augustus een 2e drive thru vaccinatie gehouden. Deze werd gehouden op het partijterrein van de VHP, van 08:00 – 16:00 uur. De aanwezigen konden kiezen tussen het Astrazeneca of het Sinopharm vaccin. Men kon er terecht voor hun 1ste en 2e prik. De mensen gaven aan dat het een goed initiatief is om de mensen middels drive thru te vaccineren, tevens was men ook ingenomen met het feit dat er een keuze was in vaccin. Het geheel had een vlot verloop, na te zijn gevaccineerd werd men 15 minuten geobserveerd door aanwezige medici.

DNA-lid Rui Huang gaf aan dat hij zich zorgen maakt om de Covid-19-pandemie en dat hij daarom de VHP heeft benaderd met dit initiatief te komen. President Chan Santokhi heeft de drive thru vaccinatie in de middag bezocht. Hij bedankte de aanwezigen en deed een beroep op de mensen, ook anderen te motiveren om zich te laten vaccineren.

Volgens de president is de situatie met betrekking tot COVID-19 nog zorgwekkend, als land zijn we nog in code paars, dat wil zeggen dat het nog niet onder controle is. De druk op de gezondheidssector is enorm groot vanwege het hoge aantal besmettingen die er nog plaatsvinden. Hij riep de mensen op om de financiële crisis over te laten aan de regering om op te lossen en m.b.t. de Covid-19-pandemie, moeten de mensen hun verantwoordelijkheid nemen en zich laten vaccineren.

Door je te laten vaccineren word je weerstand tegen dit virus verhoogd, als je besmet mocht raken, is de kans klein dat je erg ziek wordt of overlijdt. Er zit nu een regering aan die het internationaal vertrouwen heeft hersteld. Verschillende landen zoals, Nederland, de Verenigde Staten, Frankrijk, India en China hebben ons met vaccins en materialen voor de gezondheidszorg geholpen.

Het ligt aan ons om hiervan gebruik te maken om zo over te gaan tot het nieuwe normaal gaf de president aan. Tot slot richtte hij een woord van dank aan de mensen die zich hebben laten vaccineren, de organisatie, de DR & RR leden, maar ook de vrijwilligers die allen hun vrije dag hebben ingeleverd om deze drive thru vaccinatie te ondersteunen. In totaal werden 1142 personen gevaccineerd. Deze drive thru mag als geslaagd worden beschouwd. Op 26 en 27 juni jongstleden, werd reeds een drive thru vaccinatie georganiseerd door de VHP, die eveneens een succes was, toen zijn er in totaal 2095 personen gevaccineerd.