Suriname en Frankrijk tekenen overeenkomst voor schuldherschikking

13 October 2022

In: Nieuws
Comments: 0

Suriname en Frankrijk hebben op 11 oktober 2022 een overeenkomst getekend om de uitstaande schulden te herschikken. In de overeenkomst zijn opgenomen de uitstaande achterstallige betalingen tot en met 2021 en de schuldenlast van 2022-2024 tot een bedrag van € 17,8 miljoen.

De schuld wordt overgenomen door de Centrale Bank van Frankrijk en Suriname moet dan aflossingen doen aan deze bank. De achterstallige betalingen zullen in twee keer afgelost worden en wel in november 2022 en 2024, terwijl Suriname de schuldenlast over 2022-2024 herfinanciert en aflost in de periode 2029 tot en met 2041.

Hiernaast zal Suriname nog een klein bedrag rechtstreeks aan de AFD betalen nl. voor de periode voorafgaand aan de herfinanciering. Over de niet achterstallige uitstaande schuld van ca. € 25,1 miljoen worden in 2024 verdere afspraken gemaakt. De overeenkomst met Frankrijk vloeit voort uit het akkoord met de Club van Parijs, dat op 22 juni was getekend.

Op basis van het akkoord met de Club van Parijs kon verder met elk lidland afzonderlijk verder worden onderhandeld totdat een overeenkomst wordt bereikt. Hier is de afgelopen maanden aan gewerkt met diverse leden van de Club van Parijs en Frankrijk is het eerste land waarmee een definitieve overeenkomst is bereikt.

Met de herfinanciering krijgt Suriname ruimte om de schuld aan Frankrijk over een langere periode af te lossen en zonder boetes over de achterstallige betalingen. Van de Franse kant werd de overeenkomst getekend door Emmanuel Moulin en van de Surinaamse zijde door minister Albert Ramdin in zijn hoedanigheid als minister van Financiën ad interim.