Suriname en Guyana bespreken samenwerking ter bestrijding van COVID-19

22 April 2020

In: Nieuws
Comments: 0

Woensdag 22 april 2020 – Functionarissen van Suriname en Guyana kwamen op maandag 20 april 2020 via video-conferentie bijeen om modaliteiten vast te stellen voor samenwerking ter bestrijding van het nieuwe Coronavirus, COVID-19.

Beide partijen onderstreepten het belang van opereren in een geest van samenwerking en sterke solidariteit om de ziekte te bestrijden. De twee partijen bespraken ook de noodzaak van samenwerking op het gebied van gezondheid, veiligheid, immigratie en sociale bescherming, om zowel hun nationale als collectieve acties op de door de wereldwijde pandemie veroorzaakte crisis, te versterken. Ze hebben geconstateerd dat beide landen overeenkomstig internationale richtlijnen maatregelen hebben genomen om de verspreiding van het virus onder hun burgers te stoppen.

De partijen benadrukten hun successen en uitdagingen bij het beheersen van de ziekte op medisch gebied en kwamen overeen een mechanisme op te zetten voor het delen van informatie tussen hun gezondheidspersoneel. Ze merkten op hoe belangrijk het is om een gezonde en veilige populatie te behouden en de effecten van de ziekte te minimaliseren.

Hoewel beide zijden van de grens tussen Guyana en Suriname gesloten blijven, zijn de partijen overeengekomen om onmiddellijk maatregelen te nemen om ervoor te zorgen dat riviergemeenschappen hun activiteiten naar en van punten binnen hun respectieve landen kunnen uitvoeren, onder goed toezicht om te waarborgen dat de protocollen ter bestrijding van de verspreiding van het nieuwe coronavirus niet in gevaar worden gebracht. De twee partijen benadrukten dat bij de getroffen regelingen rekening zal worden gehouden met het feit dat hun respectieve grenzen gesloten blijven en dat hun onderdanen niet mogen trachten het grondgebied van de ander binnen te komen.

In dit verband hebben de partijen een mechanisme opgezet voor het delen van informatie tussen de relevante instellingen en agentschappen van de twee landen om legitieme bewegingen op de Corantijnrivier mogelijk te maken en illegale activiteiten, waaronder de verplaatsingen van personen en goederen tussen de twee landen te voorkomen landen.

De twee partijen herhaalden hun committering om gezamenlijk te blijven werken om de uitdagingen van de wereldwijde pandemie het hoofd te bieden.

-NII-