Suriname en VN lanceren afvalverwerkingsproject KONI DOTI

23 February 2022

In: Nieuws
Comments: 0

Woensdag 23 februari 2022- Het afval dat gescheiden zal worden, betreft alle typen lege plastic flessen, lege plastic zakken en aluminium blikken. Het opgehaalde afval zal geleverd worden bij de Clear Packaging en Recycling Company. Het plastic afval zal verwerkt worden tot plastic zakken, terwijl de aluminium blikken versnipperd en geëxporteerd zullen worden.  «Het pilotproject gaat van start in ressort Blauwgrond, waarbij het gescheiden vuil voor ruim drie maanden zal worden opgehaald », laat de bewindsman optekenen.

Hij geeft aan dat er in de eerste fase veel voorlichting gegeven zal worden. De essentie ligt op het bewustmaken van burgers over het belang van gescheiden huishoudelijk afval en de voordelen die hiermee gepaard gaan op economisch, sociaal en ecologisch gebied. De bewindsman merkt op dat het project gebruikt zal worden als toets om na te gaan wat de zwakke plekken zijn. «Het project zal uiteindelijk worden geëvalueerd.

Er komt een rapport waarin aanbevelingen komen, die gebruikt zullen worden om dit initiatief te maken tot een groter project», aldus de functionaris.