Suriname evalueert  Caribean Financial Action Task Force

6 August 2021

In: Nieuws
Comments: 0

Vrijdag 06 augustus 2021- Suriname is bezig zijn huiswerk te maken voor de vierde evaluatieronde van de Caribbean Financial Action Task Force (CFATF). De Raad van Ministers heeft in dat kader enkele wetsvoorstellen en wetswijzigingen goedgekeurd op 4 augustus. Genoemd worden wetten die handelen over kansspelen (Wet Casinowezen), de wijziging van de Wet Toezicht en Controle Kansspelen en de Loterijwet. De wetboeken van Strafrecht en Strafvordering en de Wet Casinobelasting moeten ook worden gewijzigd voor het eerste kwartaal volgend jaar.

Minister Kenneth Amoksi heeft tijdens de raadsvergadering duidelijk gemaakt dat casino’s gevoelig zijn voor criminele activiteiten. Ze kunnen zich lenen voor deze activiteiten en/of deze te verhullen. Het is daarom zaak dat ze worden onderworpen aan een breed stelsel van regelgeving en toezicht, dat ervoor zorgt dat de casino’s de nodige maatregelen treffen voor het tegengaan en voorkomen van witwassen en terrorisme financiering.

Het Toezicht en Controle-instituut Kansspelen heeft specifieke taken binnen de sector kansspelen. Om deze taken adequaat te kunnen verrichten, moeten deze worden aangepast aan de CFATF-aanbevelingen. De effectiviteit van de wetten zal in het eerste kwartaal van volgend jaar worden getoetst tijdens de evaluatie. Amoksi heeft ook de andere kant van de sector belicht. De sector kansspelen biedt werkgelegenheid en is een inkomstenbron voor de overheid. Aan de keerzijde zijn de negatieve gevolgen van de sector waaronder gokverslaving en gezinsontwrichting. De bewindsman zegt dat deze zaken niet uit het oog moeten worden verloren, meldt het Directoraat Volkscommunicatie.