Suriname geeft verdere invulling aan haar leidersrol in het HFLD traject

6 May 2019

In: Nieuws
Comments: 0

Maandag 06 mei 2019 – Op de in februari 2019 in Suriname gehouden High Forest cover Low Deforestation (HFLD) conferentie kreeg Suriname, als aangegeven in de “Krutu of Paramaribo Joint Declaration on HFLD Climate Finance Mobilization”, het mandaat om de HFLDs te leiden in het verwezenlijken van haar doelstellingen en deze onder de aandacht van de internationale gemeenschap te brengen. Voorts werd Suriname gemandateerd om de eerste vergadering van het HFLD

Platform bijeen te roepen tijdens de 14e sessie van de “United Nations Forum on Forests” (UNFF14) die van 6 tot en met 11 mei 2019 in New York wordt gehouden.

In dit kader zal op 6 mei 2019 het “HFLD Platform”, bestaande uit vertegenwoordigers van de HFLD ontwikkelingslanden, geoperationaliseerd worden als een flexibel forum voor overleg en samenwerking op het gebied van bosbeleid en mobilisering van klimaatfinanciering. De leiding van deze vergadering zal in handen zijn van Winston Lackin, Milieu Ambassadeur van Suriname. Ook zal Suriname een Side Event organiseren op 9 mei 2019 waarbij een panel bestaande uit vertegenwoordigers van Suriname, Guyana, Costa Rica, Nicaragua, Gabon en de “World Conservation Society” het zullen hebben over de relatie tussen HFLDs en klimaatfinanciering. Specifieke onderwerpen die hierbij aan de orde zullen komen zijn: “Carbon Credits”, “Climate Finance”, “Green Development Strategy” en “Scientific Values”.

Het uiteindelijke doel is om de relevante bijdrage van de HFLDs bij het mitigeren van klimaatsverandering op de internationale agenda te krijgen teneinde de belangen van deze landen beter te kunnen behartigen. Vertegenwoordigers van het Nationaal Instituut voor Milieu en Ontwikkeling in Suriname(NIMOS) en de Stichting voor Bosbeheer en Bostoezicht (SBB) maken ook deel uit van de delegatie van Suriname.

-Bron: Nationaal informatie Instituut-