Suriname in 2025 LNG leverancier voor Nederland en België?

7 February 2022

In: Nieuws
Comments: 0

Maandag 07 februari 2022- [INGEZONDEN]- Suriname kan in 2025 een van de belangrijke LNG-leverancier voor Nederland en België worden mits nu strategische beslissingen door de president wordt genomen om de gelijktijdige olie- en gasproductie op de geplande datum mogelijk te maken.

Regeren is vooruit zien. Hoewel het appraisal report van de Kwaskwasi reserves nog niet bekend is (dit report zou reeds eind 2021 beschikbaar moeten komen) zou het verstandig zijn dat de regering alvast verkennende besprekingen begint te voeren met mogelijke landen die onze LNG zouden willen afnemen, want de gasvoorkomens zijn volgens voorlopige schattingen substantieel, blijkens de uitspraak van de CEO van TotalEnergies, de heer Patrick Pouyanne in OILNOW: “while a rapid development of Suriname’s resources be desirable financially, how to “valorize” the associated gas remains big questions and similar considerations offshore Guyana, a combined solution for commercializing the two countries’ gas might be appropriate.

En welke landen hebben we op het oog?
Naast Brazilië denken we aan Nederland en België en we zullen aan de hand van enkele cijfers deze gedachte proberen te onderbouwen. Was Nederland jarenlang in staat geweest zelfvoorzienend te zijn in haar gasbehoefte vanwege de Groningse gasbel, vanaf 2018 is het een netto importland geworden van het aardgas.

Waar haalt Nederland zijn gas vandaan?
Nederland importeerde volgens EU-cijfers in 2020, 59 miljard kubieke meters. Daarvan kwam 25 miljard uit Noorwegen en 16 miljard uit Rusland. Een deel van deze import vervoert Nederland weer naar andere landen, onder andere België.

Meer import en slinkende voorraad (het ligt in de bedoeling om de gasproductie in Groningen stop te zetten) dwingen Nederland om meer gas uit het buitenland te halen.
Deze ‘business opportunity’ moet Suriname niet voorbij laten gaan door stil te blijven zitten en te wachten op een voorstel van Brazilië als vervolg op het bezoek van president Bolsonaro, maar nu reeds in contact te treden met de Nederlandse en Belgische regering ten einde (a) mogelijkheden te onderzoeken voor de levering van LNG  en (b) eventueel  als partners deel te nemen in de gezamenlijke exploitatie van de gasvoorkomens.

Waar haalt België zijn gas vandaan?

Het aardgas dat in België verbruikt wordt, komt hoofdzakelijk uit Nederland, Noorwegen, het Verenigd Koninkrijk, Qatar en Duitsland. Het gas wordt aangevoerd via ondergrondse en onderzeese pijpleidingen, maar ook met gastankers, die het gas in vloeibare vorm leveren in de terminal van Zeebrugge.

In ons artikel ‘De ontwikkeling van de gasproductie’ en andere artikelen hebben we steeds gepleit om met voortvarendheid de ontwikkeling van deze koolwaterstoffen ter hand te nemen. Het gevoel bekruipt ons dat we een roepende stem zijn in de woestijn.
Met een lange termijn afnamecontracten van Nederland, België en Brazilië is de financiering van het LNG-project geen probleem.
Laten we hopen dat deze stem wordt gehoord. Regering niet dralen.

Een slotopmerking: de gasreserves behoren uitsluitend toe aan Suriname en dus zal Suriname in de drivers’ seat moeten zitten om het beleid te bepalen en uit te voeren.