Suriname moet meer gaan investeren in natuurbeheer

4 August 2022

In: Nieuws
Comments: 0

“In de afgelopen 30 jaren is er weinig geïnvesteerd in natuurbeheer. Eigenlijk kunnen we stellen dat er tot nu toe heel weinig wordt geïnvesteerd. Terwijl natuurbeheer flink wat geld voor ons als land kan opleveren”. Dit zegt John Goedschalk, directeur Conservation International Suriname op maandag 01 augustus ter herdenking van het 30-jarig bestaan van de organisatie. Volgens Goedschalk brengt dit met zich mee dat er moeilijk fondsen gevonden kunnen worden voor overheidsinstituten.

Goedschalk geeft verder aan dat de organisatie veel heeft betekend voor Suriname. Het opzetten van natuurreservaten dan wel beschermde gebieden, de diverse ontplooiingskansen die worden gecreëerd voor inheemse en tribale volkeren zijn enkele wapenfeiten die een meerwaarde hebben gehad voor Suriname. Volgens hem is Conservation Internationaal Suriname niet meer weg te denken uit ons land. “De organisatie verricht goed werkt. De samenwerking met overige niet- gouvernementele organisaties en de centrale overheid is prima”, zegt de directeur.