Suriname neemt deel aan de 24ste Reguliere Ministeriele Vergadering van de Associatie van Caribische Staten (ACS)

29 March 2019

In: Nieuws
Comments: 0

Vrijdag 29 maart 2019 – Op 28 maart heeft de 24ste Reguliere Vergadering van Ministers van Buitenlandse Zaken van de Associatie van Caribische Staten (ACS) plaatsgevonden, te Managua, Nicaragua. Tijdens deze ministeriële vergadering heeft de minister van Buitenlandse Zaken, Yldiz Pollack-Beighle, gewezen op het belang van samenwerking tegen de effecten van klimaatverandering.

Ook werd Suriname, na zich te hebben gekandideerd, gekozen om invulling te geven aan het voorzitterschap van de Speciale Commissie voor Transport en de rapporteurspositie van de Speciale Commissie voor Duurzame Toerisme.

In de marge van deze ministeriële vergadering zijn er bilaterale gesprekken geweest met de Secretaris Generaal van de ACS, de ministers van Buitenlandse Zaken van Cuba, El Salvador en de ‘Special Envoy’ van Italië, waarbij onder andere werd gesproken over de verdere verdieping van de bilaterale samenwerking. Suriname heeft tevens geparticipeerd in de “3rd International Cooperation Conference” van de ACS.

De focus van deze conferentie was de lidlanden te informeren over de beschikbare financieringsmogelijkheden en de huidige, daaruit voortgevloeide, projecten binnen ACS verband gericht op het bouwen van weerbaarheid tegen de effecten van klimaatsverandering.

De ministeriële vergadering is ter voorbereiding van de 8ste ACS Top van Staatshoofden en Regeringsleiders, waarbij President Desiré Bouterse, vertegenwoordigd zal zijn door de minister van Buitenlandse Zaken. Het thema van deze Top is “Uniting Efforts in the Caribbean to Face Climate Change”.

Het hoofddoel van de ACS is het bevorderen van overleg, samenwerking en gecoördineerde actie tussen alle landen van het Caribisch gebied op de gebieden van handel, transport, duurzame toerisme en natuurrampen.

-Bron: Nationaal Informatie Instituut-