Suriname niet ontevreden over verloop COP26

November 18, 2021

In: Nieuws
Comments: 0

Donderdag 18 november 2021- Suriname is niet ontevreden over het verloop van COP26. Dit laat minister Sylvano Tjong Ahin van Ruimtelijke ordening en Milieu, weten voor aanvang van de ministerraad vergadering vanmorgen. President Chandrikapersad Santokhi heeft net als andere staatshoofden en regeringsleiders, zijn zorgen geuit over de gevolgen die de klimaatverandering kan hebben voor Suriname. Echter hadden vele landen verwacht dat de grote landen zich zouden committeren om de gevolgen van klimaatverandering drastisch te minimaliseren.

Op 1 en 2 november zijn ongeveer 120 landen bijeen gekomen voor de klimaatconferentie van de Verenigde Naties die werd gehouden in Glasgow, Schotland. Na dagen van intensief discussiëren, hebben landen op 13 oktober een akkoord bereikt, dat is uitgewerkt in het Klimaatpact van Glasgow. Hierin is onder andere opgenomen:

  • Het geleidelijk aan verminderen van steenkoolgebruik
  • Het stoppen van de grootschalige ontbossing rond 2030
  • Verminderen van de uitstoot van methaan
  • Het verminderen van het gebruik op fossiele brandstoffen.

Volgens minister Tjong Ahin moet er niet alleen worden gekeken naar de voordelen van landen, omdat het hier gaat om de toekomst van de gehele mensheid. En als er daarop wordt gefocust komt het bewustzijn voor een beter klimaat meer op gang, geeft de bewindsman aan.