Suriname onderneemt acties voor Minamata-verdrag

19 May 2022

In: Nieuws
Comments: 0

Donderdag 19 mei 2022- Suriname heeft de nodige acties ondernomen om te voldoen aan de eisen van het Minamata-verdrag. Dit zei Minister Silvano Tjong-Ahin van Ruimtelijke Ordering en Milieu tijdens de openbare vergadering van dinsdag 18 mei 2022 in De Nationale Assemblee. Hij gaf antwoord op vragen van DNA-leden Rabin Parmessar van de NDP en Mohammad Mohab-Ali van de VHP over het gebruik van kwik in de kleinschalige-goudsector en de implementatie van het Minamata-verdrag.

Het Minamata-verdrag inzake kwik, is een mondiaal bindend verdrag dat veertig artikelen bevat. Die hebben betrekking op de risico’s van kwik voor de gezondheid en het milieu. Suriname ratificeerde dit verdrag op 16 maart 2018. De minister gaf in zijn betoog uitleg over de werkwijze van het Minamata-verdrag, die verdeeld wordt in 4 categorieen. De eerste en tweede categorieen, namelijk het mijnen van kwik en het gebruik van kwik in productieprocessen, komen volgens de bewindsman niet veel voor in ons land.

Het Ministerie van ROM heeft het project “assesment van kwikhoudende producten in Suriname” laten uitvoeren om te komen tot een realistische datum voor het uitfaseren van deze producten. De vierde categorie, kwikgebruik in de goudsector, vormt het grootste probleem voor ons land.