Suriname tekent overeenkomst met EximBank India

7 February 2019

In: Nieuws
Comments: 0

Donderdag 07 februari 2019 – De vertegenwoordiger van de Export-Import Bank (EximBank) van India, Sailesh Prasad is op werkbezoek bij minister Gillmore Hoefdraad van Financiën geweest. Het hoogtepunt van deze ontmoeting was de ondertekening van een lening van USD 15 miljoen voor de aanschaf en installatie van 19 pompen, ten behoeve van de ontwatering. De ondertekening vond plaats in bijzijn van minister Lekhram Soerdjan van Landbouw, Veeteelt en Visserij (LVV) en de ambassadeur van India in Suriname, Mahender Singh Kanyal. Dit bezoek vond plaats van 29 tot en met 31 januari.

De pompen zijn bestemd voor 10 woongebieden in de districten van Commewijne, Nickerie en Saramacca. Met deze pompen zal het probleem van de wateroverlast waarmee de landbouwers in deze gebieden te kampen hebben tot het verleden behoren. Benadrukt dient te worden dat niet alleen de agrarische sector de voordelen van deze pompen zal ondervinden, maar ook voor de plaatselijke bevolking zal het een verlichting zijn. De erven van de bewoners, scholen en productiebedrijven zullen namelijk niet meer onder water lopen. Onder de 10 woongebieden vallen Mariënburg, Montresoir en Zorgvliet, in het district Commewijne; Djakartaweg, Henar en Rotterdam in het district Nickerie; Bombay Kanaal, Jankie kanaal, La Poule en Zondervan Kanaal, in het district Saramacca.

Sailesh Prasad had naast de ondertekening ook gesprekken met andere organisaties om de mogelijkheden van de EximBank van India nader toe te lichten. Het betrof met name ontmoetingen met het Ministerie van LVV en Defensie, enkele banken, de Energie Bedrijven Suriname (EBS) en Informatie, Communicatie en Technologie (ICT) bedrijven. Verder werd er ook een presentatie verzorgd voor de Kamer van Koophandel en Fabrieken, waarbij de aanwezige ondernemers de gelegenheid kregen om vragen te stellen.

-Bron: Ministerie van Financien-