Suriname zet stappen voor verkrijgen financiële middelen uit Klimaatfonds

7 October 2022

In: Nieuws
Comments: 0

Om toegang te krijgen tot klimaatfinanciering is het van belang dat Suriname voldoet aan de door het Internationaal Klimaatfonds gestelde voorwaarden. Bij klimaatverandering denkt men vaak aan adaptiemaatregelen die getroffen moeten worden, maar daarnaast zijn er hiervoor financiële middelen beschikbaar. Minister Tjong-Ahin zegt dat ontwikkelingslanden als Suriname dan wel kunnen praten over het tegengaan van uitstoot, maar het zijn deze landen die te maken hebben met de effecten. Het Green Climate Funds oftewel Internationaal Klimaatfonds, dat is voortgekomen uit het Parijs Akkoord, stelt aan de kleinere landen middelen beschikbaar deze effecten te mitigeren.

Dat is ook de reden dat Suriname samen met consultants nagaat hoe voldaan kan worden aan de voorwaarden zodat er toegang verkregen kan worden tot de beschikbare middelen. Minister Tjong-Ahin benadrukt dat Suriname niet in staat is om zich met eigen middelen in te dekken tegen de gevolgen van klimaatverandering. Suriname is echter actief op dit stuk. «We zullen ngo’s, de private sector en de overheid blijven ondersteunen om toegang tot de middelen te verkrijgen», aldus de bewindsman.

Behalve de Caribbean Development Bank met welke ondersteuning het GCF Readiness project wordt uitgevoerd, is ook de Frankfurt School uit Duitsland één van de partners om Suriname in het proces te begeleiden.