SVJ: ‘Culturu TV gaat voorbij aan alle ethische journalistieke principes’

17 April 2022

In: Nieuws
Comments: 0

Zondag 17 april 2022- Nadat het ministerie van Arbeid Werkgelenheid en Jeugdzaken (AW&J) in Suriname haar verontwaardiging had uitgesproken over de handelwijze van Culturu TV, heeft ook de Surinaamse Vereniging van Journalisten (SVJ) zaterdag 16 april 2022 hard uitgehaald naar het medium.

In een brief reageert de SVJ op een video van Culturu. TV die gepresenteerd is als nieuwsbericht, waarbij een minderjarig kind vrijwel helemaal herkenbaar en zonder aanwezigheid van een kinderpsycholoog in beeld is gebracht en haar uitdrukkelijk is  gevraagd de  traumatische ervaring ten aanzien van haar misbruik te vertellen.

De SVJ keurt het af dat Culturu TV de ethische principes van de journalistiek door deze video te publiceren, overboord heeft gegooid. De SVJ adviseert Culturu TV om haar verontschuldigingen aan te bieden aan de familie en de totale Surinaamse gemeenschap voor dat wat zich heeft voorgedaan.

In de brief zegt de SVJ verder:

Vanuit alle kanten is gevraagd om de video, die op de YouTube-pagina van het medium was geplaatst, te verwijderen. Dit gebeurde wel, echter na enige tijd, was de video weer online. Kort daarna is de bewuste video permanent weggehaald. De SVJ onderstreept echter dat vanuit de media aandacht moet worden besteed aan kindermisbruik gerelateerde onderwerpen.

In een onderzoek naar de media-aandacht voor kindermisbruik preventiestrategieën, hebben Kitzinger en Skidmore benadrukt dat mediarepresentatie van gevallen van kindermishandeling belangrijk is omdat het een publieke houding creëert die er toe leidt dat beleid voor kinderbescherming wordt gemaakt. Culturu TV is echter aan alle ethische journalistieke principes voorbijgegaan in een streven aandacht voor bovenstaand onderwerp te vragen. Het is voor ons als SVJ dan ook duidelijk dat wij ons en onze collega’s in de media beter moeten toerusten om in het streven naar het op de agenda zetten van misstanden niet voorbij te gaan aan de ethische regels van het mooie beroep van journalist.