SWM betreurt onzuivere informatie naar samenleving toe

April 15, 2019

In: Nieuws
Comments: 0

Maandag 15 april 2019 – De Surinaamsche Waterleiding Maatschappij (SWM) betreurt de onzuivere informatie die wordt voorgeschoteld naar de samenleving toe. Het gaat om de kwestie Nieuw Koffiekamp waarbij de bewoners de

beschikking niet hebben over schoon drinkwater. De SWM is druk bezig deze problematiek op te lossen. SWM Directeur Marlon Oosterling hekelt een reportage van een bekend tv programma voor de jeugd (Jeugdjournaal) waar de informatie verkeerd is overgebracht.

Oosterling had het beter gevonden als de redactie van dit tv programma wederhoor met de directie van de waterleidingmaatschappij had gepleegd. In die bewuste reportage zou onder meer zijn aangegeven dat medewerkers van de SWM naar het gebied zijn gegaan en de waterpomp hebben vernietigd en toen weer zijn vertrokken.

Oosterling is niet te spreken over het feit dat terwijl het bedrijf erop uittrekt om een oplossing te bewerkstelligen er verkeerde informatie naar buiten wordt gebracht. Nieuw Koffiekamp had een waterbron van ruim 150 meter diep in de grond waarvan de pomp los is geschoten. Op verzoek van onder meer IAMGOLD en de bewoners is er bij de waterleidingmaatschappij om hulp gevraagd. Met alle betrokkenen heeft de SWM getracht de pomp eruit te halen hetgeen niet is gelukt. Op een gegeven moment moest de waterleidingmaatschappij naar andere modellen uitkijken. Het is ook niet meer te doen om watertrucks naar het gebied te sturen aangezien de hoeveelheid water niet meer voldoende is. Directeur Oosterling geeft aan, dat er, vanaf het moment dat naar assistentie is gevraagd, naar oplossingsmogelijkheden is gekeken. Er is toen gekozen om een bypass in het netwerk te maken. De bedrijfsleider spreekt via het radioprogramma ”Bakana Torie” van de SRS tegen, dat zijn medewerkers de pomp hebben vernietigd. Er wordt hard gewerkt en de directeur vraagt de samenleving om wat geduld te betrachten aangezien de oplossing dankzij de inzet van de medewerkers in het verschiet ligt. De berging van water te Nieuw Koffiekamp is ook niet voldoende en het bedrijf heeft gemeend gisteren een grotere tank naar het dorp te transporteren om meer water op te slaan. Samen met het ministerie van Financiën wordt er alles aan gedaan om regelmatig water naar het gebied te transporteren maar dit is niet voldoende weet de SWM topman. Ook weerspreekt de directeur de stelling dat het water dat uit de kraan komt kwik bevat. De kwaliteit van het water is getest conform de eisen van de World Health Organisation (WHO). Oosterling zegt dat er via de televisie een programma vertoond zal worden met daarin de juiste stand van zaken over de werkzaamheden in het dorp Nieuw Koffiekamp.

-Bron: Nationaal Informatie Instituut-