SWM-productiestation Helena Christina wordt uitgebreid

17 March 2022

In: Nieuws
Comments: 0

Donderdag 17 maart 2022- Het productiestation van de SWM te Helena Christina, zal worden uitgebreid. Het waterbedrijf heeft een lening van 25 miljoen US-dollar gehad van de Inter-Amerikaanse Ontwikkelingsbank (IDB). Het geld zal gebruikt worden voor het uitvoeren van projecten, ter verbetering van de waterproductie en de infrastructuur.

Op verschillende locaties langs de Magentakanaalweg en de Helena Christinaweg, bevinden zich 8 bronnen waaruit er water wordt onttrokken. Deze bevinden zich op een diepte van 185 meter. Via de hoofd verzamelleiding wordt het water gepompt naar zandfilters.
Daarna wordt het gefiltreerd waarbij metalen zoals ijzer, koper, lood en cadmium worden verwijderd. Hierna wordt het water vervoerd naar de beluchtingstoren waar het in contact gebracht wordt met lucht. Opgeloste gassen zoals koolstofdioxide en vluchtige chemische stoffen worden verwijderd. Bij de na-filters wordt het water weer gefiltreerd om zwaardere metalen zoals mangaan te verwijderen. Dit alles vindt plaats in een zogenoemde zuiveringsstraat. Met de uitbreiding zal bij het productiestation aan de Helena Christinaweg, een tweede Zuiveringsstraat worden opgezet met een capaciteit van 240 kuub per uur.

Er zal ook gewerkt worden aan het verlagen van de “Non Revenue Water (NRW)”. Dit is de hoeveelheid geproduceerd water dat verloren gaat alvorens het de consument bereikt. Het verlies is te wijten aan defecte pijpleidingen, gebrek aan actieve lekbeheersing en slecht onderhoud, maar ook illegaal waterverbruik en foutieve gegevensverwerking. In Suriname is het percentage van de NRW veel hoger dan gewenst, namelijk 45%.

Naast de technische aspecten van het project zal er ook gewerkt worden aan institutionele versterking en het bevorderen van technologische ontwikkelingen binnen de watersector.