Tijdslijn uitgerekend voor uittreden drietal leden uit RvC Staatsolie

31 August 2022

In: Nieuws
Comments: 0

Op dinsdag 30 augustus 2022 heeft er op het Kabinet van de President een reguliere Staatsolie Raad van Commissarissen plaatsgevonden. De Staat Suriname heeft als aandeelhouder van de Staatsolie Maatschappij Suriname N.V. een gesprek gehad met Annand Jagesar, de CEO van Staatsolie.

De top van Staatsolie en de aandeelhouder zijn het met elkaar eens dat er geen leegte moet ontstaan bij de uittreding.
Naast de uittreding van de RvC-leden, Mellisa Santokhi-Seenacherry, Leo Brunswijk (president-commissaris) en Harry Dorinnie, zijn er nog tal van andere issues besproken tijdens deze reguliere vergadering met de aandeelhouder.

Het betreft onder andere de interne communicatie tussen RvC en directie van Staatsolie en de ontwikkelingen rond olie en gas. Voorts is er ook gesproken over de huidige positie van Staatsolie, met name de facilitaire activiteiten, offshore-operaties, internationale samenwerking en hoe de leiding daarmee omgaat. President Santokhi verwacht dat de RvC van Staatsolie zonder onnodige barrières kan functioneren, hetgeen te allen tijde in het voordeel van het land en volk werkt.