Toename prostitutie in Paramaribo lijkt op dwangarbeid gerichte mensenhandel

16 August 2019

In: Nieuws
Comments: 0

Vrijdag 16 augustus 2019 – Minister Soewarto Moestadja van Arbeid heeft een werkbezoek gebracht aan het Commissariaat Paramaribo Noordoost. Bij deze gelegenheid heeft districtscommissaris (dc) Mike Nerkust de bewindsman geïnformeerd over een zienderogen toename van prostitutie in Paramaribo die mogelijk gepaard gaat met dwangarbeid gerichte mensenhandel. De laatste tijd hebben medewerkers van het commissariaat hem gerapporteerd over opvallend veel vreemdelingen die als prostituees zijn waargenomen op verschillende locaties in de stad. Deze vreemdelingen zijn kennelijk illegaal het land binnengekomen. De onderlinge wedijver tussen sekswerkers leidt volgens de burgervader regelmatig tot

conflictsituaties. Het gaat er volgens hem wild en rumoerig aan toe waarbij zowel de prostituees als hun klanten zich overgeven aan uitspattingen. Dit zorg voor overlast. Zowel de minister als dc vinden dat deze situatie niet zo blauwblauw gelaten kan worden. Beide heren hebben van gedachten gewisseld over de aanpak van dit probleem. Er zijn oplossingsmodellen geïdentificeerd om het probleem vanuit verschillende ministeries spoedig en effectief aan te pakken.

Minister Moestadja vindt dat ons land verplicht is om steeds de ogen open te houden voor praktijken waarbij personen, inclusief vreemdelingen, tegen hun zin en wil gedwongen worden om te werken. Het ministerie sluit niet uit dat de bedoelde vreemdelingen onder valse voorwendselen gebracht zijn naar ons land. Vooral illegale vrouwelijke vreemdelingen lopen het risico om uitgebuit te worden via dwangarbeid. Ze vallen meestal in handen van mensenhandelaren en worden als seksslavinnen ingezet. Dwangarbeid staat volgens de bewindsman bijna altijd in relatie tot mensenhandel. Het ministerie heeft zich verplicht om hiertegen ten strijde te trekken. Zo heeft het ministerie vorig jaar middels een ontwerpwet groenlicht gevraagd en gekregen van DNA om Suriname te laten toetreden tot het Verdrag tegen Dwangarbeid. Hiermee kon een aanvang worden gemaakt met het ratificatieproces, waardoor spoedig een halt kan worden toe geroepen aan alle vormen van dwangarbeid in ons land.

Het ministerie van Arbeid wenst nauw samen te werken op het vlak van arbeid met de verschillende commissariaten in ons land. In dit verband moet het werkbezoek van de minister aan het Commissariaat Paramaribo Noordoost worden gezien. Eerder is het ministerie ook een samenwerking aangegaan met dc Sarwankoemar Ramai van Saramacca en dc Theresia Cirino van het bestuursressort Coeroeni. Met de bedoelde samenwerkingsverbanden wenst het ministerie met medewerking van de landelijke bestuursambtenaren meer inzicht te krijgen in uitdagingen en ontwikkelingen op het vlak van arbeid. Het ministerie is ervan bewust dat bestuursambtenaren een goede bron vormen om te weten te komen wat er precies gebeurd in de verschillende wijken en ressorten. De bestuursambtenaren lenen zich goed hiervoor omdat ze hun bestuursgebieden door en door kennen en omdat ze rechtstreeks contact hebben met de bewoners. Met de verkregen informatie vanuit de verschillende commissariaten kan het ministerie vanuit zijn taakstelling gerichte acties ondernemen.

-Bron: Ministerie van Arbeid-