‘Toerisme cruciaal voor economische ontwikkeling Suriname’

28 September 2022

In: Nieuws
Comments: 0

Tijdens de afsluiting van de Toerisme week te Bernharddorp in het district Para gaf president Chandrikapersad Santokhi te kennen dat Toerisme als sector cruciaal is voor de economische ontwikkeling. Deze sector is van belang om een bijdrage te leveren aan het welzijn van de Surinaamse gemeenschap en om de kwaliteit van het leven te bevorderen en te verhogen. Het regeringsbeleid is erop gericht om middels het ontwikkelen van een kwalitatief goed toerismeproduct deze sector verder te reguleren en te faciliteren.

Het doel van de Tourism Week is om in de districten het bewustzijn rond de sector op gang te brengen en om het natuur- en gemeenschapstoerisme te bevorderen.
Het staatshoofd noemt het een kans voor Suriname om mogelijkheden te bespreken die de bijdrage van het toerisme kunnen vergroten.

Het betreft allereerst de benadering van belanghebbenden bij de duurzame ontwikkeling van het toerisme. Daarnaast is volledige betrokkenheid van de gemeenschap vereist wanneer het gaat om de transformatie binnen de sector. President Santokhi doet een oproep om samen de toekomst van het toerisme duurzaam vorm te geven.

“We moeten toerisme bevorderen”, aldus het staatshoofd.