Tolerantiegrens veiligheidsdiensten overschreden

3 August 2022

In: Nieuws
Comments: 0

Protesterende hebben op dinsdag 2 augustus 2022 tijdens het uiten van hun misnoegen voor het gebouw van De Nationale Assemblee (D.N.A.) de tolerantiegrens van de veiligheidsdiensten overschreden door hen te bekogelen met eieren. Door kordaat optreden van de politie en overige veiligheidsdiensten kon erger worden voorkomen en hebben de actievoerenden een ernstige waarschuwing gekregen.

De aanwezigheid van de politie en overige veiligheidsdiensten is om het geheel goed te begeleiden en te zorgen voor de veiligheid van een ieder, dus ook de actievoerders. De politie respecteert het recht van vreedzaam protest en doet echter een dringend beroep op de actievoerders om zich te houden aan wet en regelgeving.

Het verstoren van de openbare orde dan wel het plegen van handelingen, met name; opwerpen van barricades op de openbare wegen, plegen van vernielingen, bedreigingen uiten of aanzetten tot baldadigheden past niet in een geordende maatschappij. De politie zal niet schromen om op te treden tegen de ordeverstoorders, aangezien dit een strafbaar feit oplevert. Aan de Surinaamse gemeenschap wordt ten overvloede het beroep gedaan te allen tijde de wet en regelgeving in acht te nemen.

-KPS-