Training personeel moet Kustwacht Suriname verder professionaliseren

20 October 2022

In: Nieuws
Comments: 0

Medewerkers bij de Kustwacht Suriname zijn extra vaardigheden bijgebracht om beter leiding te kunnen geven. Management en organisatievraagstukken kunnen nu beter begrepen worden, maar ook met de nodige tact worden aangepakt en afgehandeld. In dit kader werd de training Management, Organisatie en Leiderschap afgelopen vrijdag 14 oktober afgesloten middels de uitreiking van certificaten door het trainingsinstituut SMART Suriname.

De participanten gaven aan dat zij de training als leerrijk hebben ervaren en hiermee hun communicatie skills hebben verbeterd. Hierdoor zijn ze in staat om oplossingsgericht te werken.
Waarnemend directeur van de Kustwacht, Majoor Radjoe Bhola, gaf aan dat de medewerkers de trainingsvaardigheden op professionele- als op persoonlijke vlak kunnen gebruiken.

“Mensen moeten constant getraind worden om beter te functioneren, niet alleen op de werkvloer maar ook buiten in de samenleving waar zij deel van uit maken,” benadrukte de Kustwacht topman. Het streven is volgens Majoor Bhola, om de organisatie verder te professionaliseren om diensten efficiënter en effectiever uit te voeren.

Hij heeft vertrouwen in zijn medewerkers en dat ze middels verschillende trainingen, over de nodige kennis en vaardigheden kunnen bezitten, zodat ze kunnen excelleren in hun functie.
Directeur Eros Mungra, van SMART Suriname, is onder de indruk van de Kustwacht medewerker en gaf aan dat hij de gestadige groei van de Kustwacht van dichtbij heeft mogen meemaken.

Aan de training hebben in totaal 22 Kustwachters en 1 Marinier vanuit het Ministerie van Defensie aan deelgenomen.