Training voor bemanning Kustwacht Suriname

November 30, 2019

In: Nieuws
Comments: 0

Zaterdag 30 november 2019 – De Kustwacht van Suriname is met verschillende taken belast, vastgesteld bij wet. Om die naar behoren te kunnen uitvoeren wordt de bemanning optimaal getraind op elk gebied. Van Ocea zijn er enkele trainers in Suriname voor het trainen en bijscholen van onder anderen het bemanningsteam. Tot deze training behoort ook de procedure van boarden van andere vaartuigen.

Suriname Coast Guard heeft ook de taak om de veiligheid te waarborgen en om controle uit te oefenen op onder andere vissersboten. In het kader hiervan deden de Franse instructeurs onder leiding van Christophe Hervé, een gedetailleerde boarding training. Op 27 november is die afgerond met een final drill, waarbij er assistentie is verleend door een Frans schip, P 624 Gendarmerie Maritime, dat in Suriname was. De instructeur geeft aan dat zij de lessen goed hebben doorlopen en de drill goed hebben uitgevoerd, door alle stappen nauwkeurig op te volgen en toe te passen.

Zowel directeur Kolonel Jerry Slijngard als de instructeur Christophe Hervé zijn zeer ingenomen met de samenwerking tussen de Kustwacht van Suriname en Ocea. Het bemanningsteam van de Kustwacht van Suriname is dus beter in staat te voldoen aan de haar bij wet opgedragen taken.

-NII-