Transformatie Belastingdienst in volle gang

24 January 2019

In: Nieuws
Comments: 0

Donderdag 24 januari 2019 – In het belastingjaar 2019 krijgt de transformatie van de Belastingdienst vaste vorm en wordt de belastingplichtige direct betrokken bij het proces. De transformatie van onze organisatie en de verbetering van onze automatiseringsinfrastructuur (ICT), stelt ons in staat onze administratie, efficiënter, effectiever en sneller uit te voeren.

Nieuwe aangiftebiljetten voor Loon- en Omzetbelasting

De transformatie van de Belastingdienst is op dit moment voornamelijk gericht op de verbetering van de dienstverlening en de verwerking van de loon- en omzetbelasting. In dat kader zijn nieuwe aangifteformulieren voor loon- en omzetbelasting ontwikkeld, welke met ingang van het belastingjaar 2019 in het nieuw ICT systeem worden verwerkt. Op het aangifteformulier voor omzetbelasting zijn inhoudelijke wijzigingen doorgevoerd met

betrekking tot de door de belastingplichtige te verstrekken informatie. Het gebruik van de nieuwe loon- en omzetbelasting aangifteformulieren is verplicht vanaf het fiscaal jaar 2019.

Deze nieuwe formulieren worden voorbedrukt met de gegevens van de belastingplichtige en worden eind januari per post bezorgd. Niet alle belastingplichtigen zullen hun aangifteformulieren voor de uiterlijke datum van afgifte van de Belastingdienst ontvangen. Het laat ontvangen van uw aangifteformulier, heeft geen consequenties voor de verwerking van uw aangifte over de maand januari 2019.

Indien belastingplichtigen hun formulieren begin februari nog niet hebben ontvangen, kunnen zij deze afhalen bij de Belastingdienst aan de Van Sommelsdijckstraat 27-29. De formulieren kunnen ook worden gedownload van onze website www.belastingdienst.sr

-Bron: Nationaal Informatie Instituut-