Transformatie productie Identiteitskaarten

March 13, 2019

In: Nieuws
Comments: 0

Woensdag 13 maart 2019 – De productie van identiteitskaarten ondergaat een transformatie. Dit houdt in dat de afdeling Identiteitskaarten op het Centraal Bureau voor Burgerzaken geen ID-kaarten meer produceert per 13 maart 2019. De laatste dag waarop burgers op het bureau terecht kunnen voor vervaardiging van de huidige identiteitskaarten is 12 maart 2019. Dit zegt Valerie Finsy, hoofd van de afdeling Identiteit van het CBB.
Dit ten gevolge van de invoering van de elektronische identiteitskaart, de e-ID. Hierna kunnen burgers zich wenden tot de bureaus voor burgerzaken om hun identiteitskaarten aan te maken. In de eerste fase kan dat alleen op specifieke bureaus die zijn aangesloten op de database van het CBB. Deze fase gaat later deze maand in.

Burgers van wie de ID-kaart binnenkort vervalt, dienen zich dan met de kaart aan te melden op de respectieve bvb. Burgers die pas zestien jaar zijn geworden, dienen met een ouder en het familieboek naar het bureau te gaan. “Nadat de burger de aanvraag indient, wordt een gezichtsopname gemaakt, de vingerafdrukken afgenomen en wordt de handtekening digitaal vastgelegd”, zegt Finsy. Deze informatie wordt digitaal opgestuurd naar de printing house. Daar wordt de kaart vervaardigd.
De wachttijd voor de e-ID is maximaal 30 dagen. Deze moet na de wachttijd persoonlijk worden afgehaald door de kaarthouder, want de kaart wordt geactiveerd met een vingerafdruk. Het maken van een ID-kaart is voor zestien jarigen kosteloos.
Zeventienjarigen die voor het eerst een ID- kaart komen maken, moeten wel srd 75 betalen.

-Bron: Ministerie van Binnenlandse Zaken-