Uitbetaling AKB binnenkort een feit

9 February 2022

In: Nieuws
Comments: 0

Woensdag 09 februari 2022- Binnenkort wordt er een start gemaakt met de uitbetaling van de Algemene Kinder Bijslag (AKB). Dit zei president Chandrikapersad Santokhi, gisteren tijdens het vragengesprek bij de Stichting Radio- omroep Suriname.  Het staatshoofd gaf aan dat de minister van Financiën en Planning middelen heeft gezocht om het begrotingstekort van het ministerie SOZAVO te kunnen verhelpen.

Na het aantreden van de huidige regering is gebleken dat een bedrag van SRD 6 miljoen dat begroot was voor de uitbetaling van AKB, nergens te bespeuren was. Door dit te kort op het ministerie kon de verdere uitbetaling niet plaatsvinden. De laatste na betalingsdag

de ressorten Dijkveld, Houttuin, Livorno, Hannaslust, Lelydorp, Santigron, Leiding. Domburg, Kwarasan en 3e Rijweg. De president heeft aangegeven dat hij in het kader van de verduistering van deze gelden een onderzoek heeft laten instellen door de Centrale ’s Lands Accountansdienst(CLAD). In overleg met het ministerie van Financiën en Planning zal SUZAVO over gaan tot de betaling.

Vandaag in DNA tijdens de behandeling van de wet domeingronden is vice president Ronnie Brunswijk  ook in gegaan op de uitbetaling van de AKB in het binnenland.