Unesco commissie nieuw leven ingeblazen

29 March 2022

In: Nieuws
Comments: 0

Dinsdag 29 maart 2022- Suriname heeft ruim 6 jaar geen Nationale Unesco Commissie Suriname (NUCS) gehad. Dit zegt directeur van het directoraat Cultuur Roseline Daan. Vanaf september van het vorig jaar heeft minister Marie Levens van Onderwijs, Wetenschap en Cultuur een nieuwe commissie ingesteld.

Volgens de directeur van Cultuur wordt de focus gelegd op het verspreiden van informatie en het uitvoeren van programma’s. Vandaag was de eerste kennismaking van deskundigen van UNESCO en groepen uit Caricom. Eén van de voordelen van de contacten met UNESCO is dat er middelen beschikbaar zijn voor het uitvoeren van projecten.

Suriname rapporteert in juli over voortgang SDG-doelen aan VN. Suriname zal in juli rapporteren aan de Verenigde Naties over haar vorderingen bij het realiseren van de Duurzame Ontwikkelings Doelen (SDG’s) die in 2030 bereikt moeten worden.
In het kader hiervan is er onlangs een nationale SDG-commissie ingesteld waarin alle ministeries op beleidsniveau vertegenwoordigd waren. Volgens Minister Albert Ramdin van Buitenlandse Zaken, Internationale Business en Internationale Samenwerking (BIBIS), zullen ook andere belanghebbenden betrokken worden bij de aanpak van de 2030 SDG-agenda.