USD 250.000 geïnvesteerd in project “Krin Doti”

24 February 2022

In: Nieuws
Comments: 0

Donderdag 24 februari 2022- Op woensdag 24 februari is het “Krin Doti Waste Separation Pilot project” in ressort Blauwgrond van start gegaan. De “United Nations Industrial Development Organization” (UNIDO) en Fernandes Bottling Company N.V. hebben USD 250.000 geïnvesteerd in dit project. Het project is onder beheer van het Ministerie van Ruimtelijke Ordening en Milieu en wordt uitgevoerd door ILACO Suriname N.V. in samenwerking met het Ministerie van Openbare Werken en Stichting Suresur.

De bewoners van dit ressort zullen speciale afvalzakken krijgen voor het scheiden van plastic – en aluminiumafval. 1 keer per maand zal het afval worden opgehaald door het ministerie van OW ter verwerking. Met het “Krin Doti” project moet er vordering gemaakt worden op het gebied van het effectief scheiden van huishoudelijk afval waardoor ook de lokale recycling gestimuleerd wordt. Volgens Ravindra Patandin, directeur Ilaco Suriname N.V, moet de hoeveelheid vuil dat gedumpt wordt te Ornamibo hierdoor afnemen.

Bholanath Narain, directeur Openbaar Groen en Afvalbeheer van het Ministerie van Openbare Werken, roept de samenleving op om deel van de oplossing te zijn. Glenn Ramdjan, voorzitter Stichting Suresur, pleit voor wetgeving voor het verantwoord omgaan met verpakkingsmateriaal. Volgens Minister Silvano Tjong-Ahin van Ruimtelijke Ordening en Milieu moet dit project leiden tot het maken van beleid met betrekking tot de vuilverwerkingsproblematiek.