Vaargeul Surinamerivier vereist meer diepgang

18 August 2022

In: Nieuws
Comments: 0

Verschillende stakeholders hebben de koppen bij elkaar gestoken in het kader van het verder verdiepen van de vaargeul in de Surinamerivier. Tijdens een workshop op donderdag 18 augustus in hotel Torarica, is er gesproken over de noodzaak voor verdere verdieping en de voordelen die daarmee gepaard gaan. De werkzaamheden zijn uitgevoerd vanaf de territoriale wateren over een strekking van 68 kilometer tot en met Domburg. Momenteel is het proces voor aanbesteding gaande om de vaargeul ingaande december 2022 te verdiepen naar 5.5 meter.

Indien Suriname optimaal wenst te profiteren van de economische voordelen, is verdere verdieping van de vaargeul van de Surinamerivier vereist. Michel Amafo, directeur van de Maritieme Autoriteit Suriname, heeft tijdens zijn presentatie aangegeven, dat bedrijven die actief zijn in de olie- en gasindustrie in Suriname, een diepere vaargeul voor hun schepen behoeven. Er zal ook nagegaan moeten worden wat de sociaal maatschappelijke impact daarvan zal zijn op de samenleving, bijvoorbeeld de vissers. Daarnaast zal nagegaan worden wat de effecten zullen zijn op het milieu.

In de nog te komen fase voor baggeren tot 5.5 meter zal de maximale invaardiepte op 8.3 meter komen. « De gebruikers betalen voor het gebruik van de vaargeul en daarmee worden de investeerders terugbetaald. » Voor de volgende fase zullen lokale banken inkomen met de volledige voorfinanciering.