Veiligheid Para met verhoogd tempo opvoeren

2 August 2019

In: Nieuws
Comments: 0

Vrijdag 02 augustus 2019 – De veiligheid in Para zal met verhoogd tempo worden opgevoerd. Dat is op woensdag 31 juli 2019, door justitieminister Stuart Getrouw op een bijeenkomst met het traditioneel gezag in Para Oost bevestigd. De bewoners weigeren te accepteren dat hun leefomgeving geteisterd wordt door criminelen. Vanwege de berovingen die in de Inheemse en Marrondorpen in Para Oost

plaatsvinden, heeft het traditioneel gezag op diverse momenten hun beklag hierover gedaan bij de burgervader van Para, Armand Jurel.

Volgens districtscommissaris (dc) Armand Jurel, trekt de aanwezigheid van goud, grind en hout in het gebied de aandacht van vele personen, waaronder ook de rovers. “Het is een wettelijke taak van de overheid om voor de veiligheid te zorgen en we gaan met ze afrekenen. Als we praten over behoorlijk bestuur dan moet er hard worden opgetreden tegen alle vormen van criminaliteit. De verkoop van drugs op de scholen moet verbannen worden uit deze samenleving”. De burgervader gaf aan dat het beleid van de dc gericht is op optimale inzet van alle actoren in het district. Hij sprak vol lof over de prestaties van het Quik Response team (BAVP’er post), nabij Casipora dat eenmaal 24 uur functioneert.

Kapitein Lloyd Read, voorzitter van de Organisatie van Samenwerkende Inheemse Dorpen Para en Wanica (OSIP) is niet te spreken over de onveilige situatie in de dorpen. Hij zei dat de roep van de bevolking voor een politiepost meer dan een noodzaak is. Het transport van houtblokken over de wegen baart de bewoners ook enorm veel zorgen. De wegen worden door de grote trucks die hout en grind vervoeren kapotgereden. Hierdoor bereiken schoolkinderen en andere dorpelingen vaak met heel veel moeite hun bestemming. De OSIB-voorzitter vraagt de aandacht van minister Getrouw om de taken en bevoegdheden van het Quik Response team een wettelijk kader te geven. Read zegt dat zijn organisatie en het traditioneel gezag verder gesprekken wensen met de minister, omdat zij niet alleen klagen, maar dat zij ook oplossingsmodellen hebben voor de problemen. “Wij willen samenwerken met de overheid”.

Kapitein Muriël Fernandes, van het dorp Cassipora haalde aan dat er tijdens het vervoeren van grind, deeltjes uit de laadbakken van de trucks vliegen en schade aanrichten aan voertuigen van de bewoners. Zie daar het gevaar. De trucks hebben soms ook geen goede verlichting. De bewoners vrezen voor hun leven, omdat het gebruik van kwik in de kreken met de dag erger wordt.

Ook het dorpshoofd van Peninika, Frans Nijda, sprak over de slechte staat van de weg naar Carolina. De vrachtwagens met grote houtblokken maken vooral in de regentijd het gebied ontoegankelijk.

De DNA-leden Patrick Kensenhuis en Jennifer Vreedzaam die ook bij de bijeenkomst aanwezig waren, voerden het woord. Beiden zijn het ermee eens dat de veiligheid extra aandacht van de overheid behoeft. Jennifer Vreedzaam gaf mee aan de minister dat de aanpak van de veiligheid in collectief verband met de bewoners moet geschieden. Ze vindt dat de betrokkenheid van de dorpsbewoners niet mag worden onderschat. Ze ziet graag dat er een multifunctioneel gebouw wordt neergezet, waarin wordt gehuisvest: de politie, de dienst ’s Lands Bosbeheer(LBB), Maritieme Autoriteit Suriname (MAS) en andere relevante instanties.

Minister Getrouw die vóór de bijeenkomst zich oriënteerde in het gebied, verzekerde het traditioneel gezag dat er een politiepost in het gebied komt. Hij heeft daarom ook de korpschef van het Korps Politie Suriname, Roberto Prade meegenomen, zodat zaken in een versneld tempo kunnen worden aangepakt. De bewindsman van Justitie en Politie riep daarbij de gemeenschap op, om samen met het ministerie en het districtsbestuur hun bijdrage te leveren tot opvoering van de veiligheid in het district Para.

-Bron:NII-