Veldbezoek studenten Opleiding Animal Production and Health Technology aan Regio West

18 June 2019

In: Nieuws
Comments: 0

Dinsdag 18 juni 2019 – De studenten van de opleiding Animal Production and Health Technology (APHT) van het Polytechnic college (PTC) hebben een oriëntatiebezoek afgelegd aan diverse plaatsen in de districten Coronie en Nickerie (Regio West) van het ministerie van Landbouw Veeteelt en Visserij (LVV). Bezocht zijn: de ressortkantoren en openbare slachthuizen van Coronie en Nickerie, enkele veebedrijven en de Openbare markt van Nickerie, alsook het Anne van Dijk Rijstonderzoekscentrum Nickerie (ADRON). De groep werd namens het PTC begeleid door de docenten Joice Veira en Lucia Dulder; beide gepensioneerde Animal Health Assistants van het ministerie van LVV.
Het veeteeltbeleid van het ministerie van LVV ligt in het verlengde van het agrarisch beleid en is onder andere gericht op het nemen van de maatregelen ter waarborging van de voedselzekerheid, de -veiligheid en duurzame ontwikkeling van deze sector. Eén van de randvoorwaarden teneinde de productie, productiviteit, gezondheid en het welzijn van dieren te optimaliseren en te garanderen, is versterking van het veeteeltproductiekader. Grote behoefte is ontstaan bij het onderdirectoraat Veeteelt aan breed opgeleid kader op HBO-niveau, die hun bijdrage zou kunnen leveren aan het helpen uitvoeren van het veeteeltbeleid. Dit kader zal in de verschillende districten hun standplaats innemen. Hun directe taken zullen zijn: het verstrekken van broodnodige voorlichting en het aanbieden van veterinaire zorg en – volksgezondheid.
Reeds in 2011 werd vanuit het ministerie het initiatief genomen de mogelijkheden te bekijken voor het opzetten van zulks genoemde HBO-opleiding. Invulling hieraan werd gegeven op 11 augustus 2017, door middel van een samenwerkingsovereenkomst tussen het ministerie van LVV en het PTC. Het opleidingsprogramma “Animal Production and Health Technology” (APHT) werd in samenwerking met het onderdirectoraat Veeteelt ontwikkeld, ten behoeve van de Surinaamse gemeenschap in het algemeen, alsook het personeel van LVV in het bijzonder. Op 30 oktober 2017 werd een aanvang gemaakt met de opleiding APHT. De opleiding is modulair opgezet, met een module-duur van 10 weken. De studieduur is 3 jaar en de behaalde titel na succesvolle afronding van de opleiding, is Bachelor of Applied Technology (B-Tech). Vanwege de aard van de opleiding (beroepsopleiding) vormen de praktijksessies met hands-on trainingen, praktische groepsopdrachten, veldbezoeken en de stages, een essentieel onderdeel van de studie. Het doel is de praktijk van het beroep te ervaren en te toetsten op elk van de domeinen, te weten: Algemene productiemanagement op veebedrijven, preventieve en gelimiteerde curatieve veegezondheidszorg en de beginselen van veterinair publieke gezondheidszorg, zoals keuring van vee en vlees in zowel slachthuizen als daarbuiten.
-MINISTERIE VAN LANDBOUW VEETEELT EN VISSERIJ-