Verandering op basis van feitenmateriaal

25 September 2019

In: Nieuws
Comments: 0

Woensdag 25 september 2019 – Orange day wordt op elke 25ste van de maand herdacht. De achterliggende gedachte is om wereldwijd geweld tegen vrouwen en meisjes te verminderen en uit te bannen. “Om vanuit verschillende invalshoeken een duidelijk beeld te verkrijgen in de mate en de omvang van geweld tegen vrouwen en meisjes wereldwijd en vooral in Suriname, is het van belang om te beschikken over data en informatie ”, zegt Stephen Powel, beleidsadviseur op het Bureau Gender Aangelegenheden (BGA) van het ministerie van Binnenlandse Zaken (Biza).

Volgens Powel gaat het om data en cijfermateriaal verzameld van het aantal mannen en vrouwen/jongens en meisjes onderverdeeld naar onder andere geslacht, leeftijd, burgerlijke staat, district of woonplaats (ressort), maatschappelijke status, opleiding of opleidingsniveau etc., de rol in het dagelijkse leven en deelname en participatie binnen het sociaal maatschappelijk en financieel economisch gebeuren binnen de maatschappij en de Surinaamse samenleving. Om gepaste maatregelen te kunnen treffen en om beleid en activiteiten te ontplooien om verandering teweeg te brengen, is informatie en data van groot belang in een bepaalde of specifieke situatie of ontwikkeling. “Toegankelijkheid en beschikbaarheid van relevante, up to date (recente) en betrouwbare data is dus van eminent belang, zoals weleens wordt gesteld ‘meten is weten”, aldus de beleidsadviseur van BiZa.

Als symbool voor de strijd tegen het geweld is de kleur oranje gekozen en worden wereldwijd zoveel mogelijk mensen aangespoord om op de 25ste van elke maand hun omgeving oranje te kleuren, zo ook in Suriname. Als een heldere en optimistische kleur vertegenwoordigt oranje een toekomst, vrij van geweld tegen vrouwen en meisjes. Het algemeen doel is om de bewustwording inzake gender gerelateerd geweld op gang te brengen, of te vergroten.

-Ministerie van Binnenlandse Zaken-