Verhoging melkprijs onvermijdelijk

January 20, 2022

In: Nieuws
Comments: 0

Donderdag 20 januari 2022- Het is onvermijdelijk dat de melkprijs per liter, wordt verhoogd. Volgens minister Saskia Walden van Economische Zaken, is de aanpassing te wijten aan invloeden op de wereldmarkt. De bewindsvrouw geeft aan dat deze kwestie al is besproken binnen de regeringsraad.

Minister Prahlad Sewdien van LVV bevestigt dat er vanuit de sector een verzoek is binnengekomen om de melkprijs aan te passen. Echter, er is nog geen besluit genomen vanuit de regering. Een van de factoren die leiden tot een verhoging, is het feit dat de prijs van melkpoeder wereldwijd is gestegen.

Om dit vraagstuk structureel aan te pakken moet er gewerkt worden aan uitbreiding van de veestapel. Melkpoeder neemt meer dan de helft van de productie in. Voor deze grondstof is Suriname afhankelijk van het buitenland.