Verhoging stroomtarieven moet ondersteund worden door goed sociaal beleid

16 May 2022

In: Nieuws
Comments: 0

Maandag 16 mei 2022- De verhoging van tarieven voor elektriciteit moet gepaard gaan met een goed sociaal beleid. Tijdens de begrotingsbehandeling merkte coalitie fractie leider, Asiskoemar Gajadien, op dat er concrete afspraken zijn die het Parlement heeft gemaakt met de regering. Onder andere moet er aan het sociaal vangnet, in het bijzonder voor de sociaal zwakkeren, meer invulling worden gegeven. Ook moet er een goede doorlichting komen bij de nutsbedrijven.

In het basis programma van het Internationaal Monetaire Fonds is aangegeven dat de subsidie op nutsvoorziening volledig afgeschaft moet worden. Eind van deze maand zou het stroomtarief met 25 procent toenemen. Volgens minister Armand Achaibersing zal dit grote effecten hebben op grote delen van de bevolking. Er is daarom overleg gepleegd met het IMF om deze verhoging gefaseerd in te voeren.

Vorig jaar werd er door critici aangegeven dat de kostprijs van de EBS niet klopt. Volgens de bewindsman is er momenteel een doorlichting gaande bij dit nutsbedrijf om te komen tot efficiente verbeteringen.