Verkeersbrigadiertjes project na 3 jaren weer van start

28 August 2022

In: Nieuws
Comments: 0

Op 27 augustus 2022 heeft de afdeling Verkeer van het Korps Politie Suriname een informatiedag gehouden voor de herintroductie van de verkeersbrigadiertjes.
De informatiedag is georganiseerd voor de aankomende verkeersbrigadiertjes en hun ouders/verzorgers.
Het geheel vond plaats in het Politie opleidingscentrum.
Er hebben 125 kinderen meegedaan aan de informatiedag.

Het verkeersbrigadiertjes project heeft mede vanwege de Covid-19 pandemie drie jaren stilgelegen.
De afdeling Verkeer pakt de draad weer op en informeerde de ouders en de geïnteresseerde kinderen over wat de taak precies inhoudt en over het traject tot verkeersbrigadier.
Na de informatiedag worden de kinderen gedurende de grote vakantie getraind om het werk van een verkeersbrigadier aan te leren.

Na de training kan de groep nieuwe verkeersbrigadiers aan het begin van het nieuwe schooljaar beginnen met het uitvoeren van hun taak.
Onderinspecteur (wat is de voornaam????) Creton van de afdeling Verkeer gaf aan dat er dit jaar gestart is met het trainen van 4e klassers die zullen doorstromen naar de 5e klas.
In het verleden konden kinderen vanaf de vijfde klas van de lagere school verkeersbrigadiertjesworden.

-KPS-