VHJI proclameert Nationaal Platform voor behoud Surinaamse-Javaanse Gamelan

19 August 2019

In: Nieuws
Comments: 0

Maandag 19 augustus 2019- Er is een start gemaakt met het behoud, de bescherming en de overdracht van de Gamelan. De Gamelan is een traditionele muziekstijl in Indonesië, die voornamelijk voorkomt  op de eilanden Java, Madura, Bali en Lombok. Deze benaming wordt ook gebruikt voor de groep die de instrumenten bespeelt. De naam gamelan is afgeleid van ‘gamel’, een Oud-Javaans woord voor ‘slaan’ of ‘kloppen’. In Suriname verliest de Gamelan haar waarde, omdat het bespelen ervan niet wordt overgedragen. Vaak zeggen de oudere generatie spelers dat de jongeren geen interesse tonen in dit spel. En ook de jongeren vinden dat de overdracht niet zo makkelijk is zoals de ouderen beweren. Het gaat vaak gepaard met traditie, waarden en normen die bij komen kijken.

VHJI

De Vereniging Herdenking Javaanse Immigratie, VHJI, is geruime tijd bezig de Javaanse cultuur; taal, gerechten, muziek, kunst enzovoorts te beschermen, te behouden en over te dragen. Met de viering van 129 jaar Javaanse Immigratie, deze maand op 9 augustus 2019 werd de verklaring getekend voor het Nationaal Platform voor behoud van de Surinaamse Javaanse Gamelan. Dit platform accommodeert alle Gamelan groepen in stad en district. Het heeft als doel om het bewustzijn van het immaterieel goed te verhogen, documenten te ontwikkelen voor behoud van de Gamelan, het ontplooien van activiteiten om kennis over te dragen zowel formeel als informeel en een actieplan samen te stellen voor beoefening en continuïteit.

Immaterieel erfgoed

In 2017 heeft Suriname de Conventie voor immaterieel erfgoed ondertekend. Het is nu de taak van diverse culturele organisaties om de diversiteit aan culturen in Suriname vast te leggen voor behoud, bescherming en overdracht. De Indonesische ambassade in Suriname ondersteunt alle organisaties die zich willen inzetten voor het behoud, de bescherming en de overdracht van de Javaanse cultuur. Suriname heeft haar eigen identiteit, ondanks er wel een degelijke verband en overeenkomst is met de Indonesische cultuur, zegt ambassadeur Dominicus Supratikto. Hij hoopt dat meerdere jongeren zich vrijwillig zullen blijven opgeven om interesse te tonen in de Javaanse cultuur. Ook Elviera Sandie, directeur van het Directoraat Cultuur, is het eens met de ambassadeur om activiteiten te ontplooien zodat jongeren interesse opwekken voor cultuur.-.  

tekst: Xaviera L. Arnhem/photo credit: Sergio Doelasan & Anne Merel Voogd