Vier blusvoertuigen overgedragen aan de brandweer

16 October 2019

In: Nieuws
Comments: 0

Dinsdag 15 oktober 2019 – Het Korps Brandweer Suriname (KBS) heeft vier goed gebruikte uitruk- en blusvoertuigen in ontvangst genomen. Het gaat om tweedehandse voertuigen die zo compleet als nieuw zijn aangeleverd door het Nederlands bedrijf Kenbri Fire Fighting. De overhandiging van de sleutels en overdracht van de voertuigen was op maandag 14 oktober 2019 bij de Hoofdkazerne van de brandweer aan de Gemenelandsweg.
Volgens de commandant van het KBS Radjen Jakari, was er dringende behoefte aan vervanging van de huidige bedrijfszekere uitruk- en blusvoertuigen. “Op een gegeven moment waren wij geconfronteerd met een situatie waarbij ongeveer 50 procent van de blusvoertuigen niet meer bedrijfszeker waren en de veiligheid van het brandweer uitrukpersoneel in gedrang kwam. Deze voertuigen moesten vervangen worden”, gaf Jakari te kennen bij de overdrachtsceremonie.
De commandant zei dat het KBS sinds 2016 onder de aandacht van het Ministerie van Justitie en Politie (Juspol) had gebracht, dat de dekking van de repressieve brandweerzorg in bepaalde verzorgingsgebieden in materiele opzichten in gedrang zou komen. Er is volgens hem toen terstond werking van gemaakt door zowel het ministerie als de korpsleiding om dit euvel binnen niet al te lange tijd tot het verleden te laten behoren. “Uitgaande van de financiële situatie en de haalbaarheid om op kort termijn een aantal van de voertuigen te vervangen, hebben we toen het voorstel gedaan om gefaseerd goed gebruikte tweedehandse blusvoertuigen aan te schaffen. Hiervoor is door het ministerie goedkeuring gegeven. Dit beleid is door de huidige minister Stuart Getrouw voortgezet”, zegt Jakari. Voor eind dit jaar zal er nog vier voertuigen aangeschaft worden.
Minister Stuart Getrouw die zelf zeer ingenomen is met de vervanging van de voertuigen, zegt dat het ministerie het traject voor de aanschaf van nog meer brandblusvoertuigen zal voortzetten in het eerste kwartaal van 2020. Ook voor wat betreft de Persoonlijke Standaard Uitrusting (PSU) van de brandweer, is het ministerie bezig om nieuwe ladingen veiligheidsschoenen en handschoenen binnen te halen. De minister zal met de korpsleiding en de brandweerbond om de tafel gaan om te werken aan de realisatie van hetgeen beloofd is door de overheid, met name de positie en loon van het brandweerpersoneel. Na de officiële toespraken is er overgegaan tot de overdracht van de sleutels van de blusvoertuigen.
-NII-